ZARZĄD KOMISARYCZNY ZACISZE1

26 stycznia 2022 roku na mocy uchwały nr 2/2022  Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach został powołany zarząd komisaryczny w ROD ZACISZE 1. Ma to związek z wygaśnięciem mandatów wszystkich członków dotychczasowego zarządu spowodowanym złożonymi wcześniej rezygnacjami. Skład zarządu komisarycznego:

Igor Nowicki -prezes zarządu ROD

Stefan Żak -skarbnik ROD

Tadeusz Kałuża -sekretarz ROD

Krzysztof Małecki -członek zarządu ROD