Polityka prywatności RODO w ROD

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze 1”, ul. Warszawska, 25-581 Kielce
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia – w celu dopełnienie obowiązków określonych w przepisach związkowych gwarantujących konieczność zapewnienia realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub stosunku członkostwa w PZD.
  3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją nie podania danych będzie odmowa zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki/zawarcia umowy dzierżawy/nadania członkostwa.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia prawa do działki z wyłączeniem imienia, nazwiska, numeru działki, które przetwarza się bezterminowo
  5. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
  6. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
  8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.