Opłaty 2024

Opłaty 2024

Zarząd ROD „ZACISZE I” podaje do wiadomości  uchwalone przez walne zebranie opłaty  na rok 2024

 
1. Składka członkowska – 6,00zł/działkę
2. Opłata na rzecz ogrodu – 0,70 zł/m2 działki
3. Opłata energetyczna od działek korzystających z energii elektrycznej – 17 zł/działkę
4. Wywóz śmieci – 70 zł/działkę
5. Inwestycje i remonty – 100zł/działkę
6a. Woda z wodomierza – 5,34 zł/m3
6b. Woda bez wodomierza – 0,69 zł/m2 działki
6c. Opłata wodna – 8zł/działkę
6d. Dodatkowa opłata użytkujących baseny i oczka wodne bez wodomierza – 125 zł/działkę
7. Energia elektryczna (cena wg. PGE) – 0.80zł/kWh

ROD ZACISZE 1

49 1090 2590 0000 0001 5085 5552

Wpłaty tylko na rachunek bankowy ogrodu. Termin płatności – 30 czerwiec 2024

Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe.

W TYTULE PRZELEWU PODAJEMY NR DZIAŁKI, IMIĘ I NAZWISKO DZIAŁKOWCA, STANY POCZĄTKOWE (OD OSTATNIEJ PŁATNOŚCI) I KOŃCOWE (NA DZIEŃ ZAPŁATY) LICZNIKÓW PRĄDU I WODY. JEŚLI INFORMACJE TE NIE MIESZCZĄ SIĘ W TYTULE PRZELEWU MOŻNA PODAĆ NR TELEFONU KONTAKTOWEGO LUB E-MAIL LUB WRZUCIĆ INFORMACJE SPISANE NA KARTCE DO SKRZYNKI POCZTOWEJ NA BUDYNKU ŚWIETLICY.

WSZYSTKIE WPŁATY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SĄ ZALICZANE NA ZALEGŁOŚCI: SKŁADKI, OPŁATY I ODSETKI USTAWOWE ZA OPÓŹNIENIE, A W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI NA BIEŻĄCE OPŁATY.