Historia

Data 22 maja 1968 roku zapoczątkowała nasz ogród “ZACISZE”

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przekazuje Wojewódzkiemu Zarządowi Pracowniczych Ogródków Działkowych

 1. 22.05.1968r.–przekazanie 9,47ha (w dzielnicy Szydłówek)
 2. 16.08.1969r.–przekazanie 0,59 ha (w dzielnicy Szydłówek)
 3. 09.05.1970r.–przekazanie 1,33ha(Rewolucji Październikowej)
 4. 31.12.1971r.- przekazanie 1,56ha(Karczunek)
 5. 07.12.1972r.- przekazanie 0,61ha(Karczunek)
 6. 12.10.1977r.- przekazanie 0,84ha(Karczunek)

   Wszystkie ww. tereny Wojewódzki Zarząd POD przekazał PROTOKOLARNIE Ogrodowi Działkowemu „ZACISZE”.

Protokół zdawczo-odbiorczy z 15 listopada 1968r dokumentuje przejęcie terenu Międzyzakładowego Campingowego Pracowniczego Ogrodu Działkowego Metalowców na Szydłówku w Kielcach.

Osobą przekazującą był Przewodniczący WZPOD Obywatel Witold Osiński

Osobami przejmującymi  byli:

 1. Przewodniczący Międzyzakładowego Zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego Ob.. Bolesław Bedla
 2. Przedstawiciel Rady Zakładowej KZWM Ob. Henryk Dąbrowski

Przedmiotem przekazania było:

 • 120 działek dla KZWM, w tym 20 na ternie czasowym,
 • 130 działek dla ZUCH i AP, w tym 30 na ternie czasowym,
 • 60 działek dla ISKRY, w tym 10 na ternie czasowym,
 • 42 działki dla Zarządu Miejskiego w Kielcach

Ponadto protokół zobowiązał zakłady do wykupu dodatkowych terenów i przekazania ich na rzecz POD w ilościach:

 1. KZWM – 2 ha za 100.000zł.
 2. ZUCH i AP – 2 ha za 100.000zł.
 3. ISKRA – 1 ha za 50.000zł.

KARTA REJESTRACYJNA OGRODU Nr 1508

Zawiera:

 1. Nazwę – POD „Zacisze”
 2. Adres – ul. Rewolucji Październikowej, 25-551 Kielce
 3. Decyzję władz administracyjnych ZGT-6/47/68 z 22.05.1968
 4. Datę protokolarnego przejęcia 28.06.1068
 5. Ogólna powierzchnię ogrodu – 18,00 ha, w tym powierzchnię pod działki – 13,5 ha
 6. Liczbę działek – 428
 7. Liczbę użytkowników – 428