Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie przetargu pisemnego

Zarząd ROD Zacisze 1 ogłasza przetarg pisemny na wymianę linii zasilającej w alei Tulipanowej naszego ogrodu. Zadanie remontowe będzie polegać na:

– wymiana linii zasilającej na całej długości alei Tulipanowej ok.850m, przewód 4×35 i podłączenie do sieci energetycznej ogrodu,

– wymiana wszystkich złącz kablowych w alei Tulipanowej 22szt,

– podłączenie działek do nowej instalacji,

Termin wykonania zadania 2024 rok. Podpisane oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 3 maja 2024 do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku świetlicy ROD Zacisze 1 lub przesyłać pocztą na adres ROD Zacisze 1 UP Kielce 27, skrytka pocztowa nr 946. Oferta powinna zawierać cenę brutto, termin wykonania zadania oraz warunki gwarancji i rękojmi. Organizator ROD Zacisze 1 zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru ofert.

Firmy zainteresowane wykonaniem zadania i dokonania oględzin w terenie prosimy o kontakt z zarządem pod numerem telefonu 668 959 797.

Zarząd ROD Zacisze 1