Zarząd

Zarząd ROD “Zacisze 1”

Prezes Zarządu – Igor Nowicki

          Wiceprezes – Adam Jończyk

Skarbnik – Janusz Rogowski

          Sekretarz – Anna Kendra-Jabłońska

Członek Zarządu – Krzysztof Małecki

           

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Zofia Czarnecka

          Sekretarz – Zbigniew Major

          Członek Komisji Rewizyjnej – Małgorzata Nowak

          Członek Komisji Rewizyjnej – Stefan Żak