Zarząd

Zarząd ROD “Zacisze 1”

Prezes Zarządu – Anna Kendra-Jabłońska

          Wiceprezes – Krzysztof Małecki

Skarbnik – Janusz Rogowski

          Sekretarz – Barbara Cedro

Członek Zarządu – Piotr Buras

           

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Zofia Czarnecka

          Członek Komisji Rewizyjnej – Igor Nowicki 

          Członek Komisji Rewizyjnej – Halina Woźniak