Wybór wykonawcy w przetargu na prace dot. linii energetycznej

Zarząd Ogrodu Działkowego ,,Zacisze 1″ informuje, że w przetargu pisemnym na wykonanie linii zasilającej w alei Tulipanowej została wybrana oferta firmy ELMAR CONSTRUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Rakowskiej 6 za kwotę 99 500,00 złotych brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100).