Śmieci

ZARZĄD ROD  Zacisze 1 INFORMUJE

Wszyscy są zobowiązani do segregacji śmieci. Niedopełnienie tego obowiązku  przez m.in. ROD będzie skutkowało zapłatą „kary” w wysokości co najmniej dwukrotności a maksymalnie czterokrotności ustalonej przez Urząd Miasta  opłaty.                         

ZASADY SEGREGACJI     ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zanim wyrzucisz ! Usuń resztki produktów z opakowań, odkręć/zdejmij nakrętki, zakrętki, kapsle, korki, jeśli to możliwe.

 

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE  I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

(POJEMNIK ŻÓŁTY)

WRZUCAMY – plastikowe/aluminiowe butelki, plastikowe zakrętki/kapsle, plastikowe torebki /opakowania, opakowania po sokach, kosmetykach, chemii gospodarczej, metale kolorowe,

drobny złom, puszki aluminiowe, czysty styropian, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)  

NIE WRZUCAMY – butelek z ich zawartością, pojemników po tłustych substancjach, opakowań po lekach, opakowań po wyrobach garmażeryjnych, olejach i smarach, środkach owadobójczych, aerozolach, zabawek, brudnego styropianu, puszek po farbach i lakierach, drutów, paneli, baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

PAPIER

(POJEMNIK NIEBIESKI)

WRZUCAMY – książki, gazety, czasopisma, papierowe torby, karton, tekturę, broszury,  zeszyty, papier biurowy, papier pakowy.

NIE   WRZUCAMY – brudnych i zatłuszczonych papierów, pieluch, innych artykułów higienicznych, worków po materiałach budowlanych, papieru termicznego, paragonów, opakowań wielomateriałow. np. kartonów po mleku i sokach, papieru z folią.

 

SZKŁO

(POJEMNIK ZIELONY)

WRZUCAMY – szklane butelki i słoiki po napojach, żywności (bez innych materiałów np. zakrętek), szklane opakowania po kosmetykach, (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców) 

NIE WRZUCAMY – szkła okiennego, luster, szkła stołowego, żaroodpornego, fajansu, ceramiki, żarówek, świetlówek, zniczy z woskiem

 

ODPADY ZMIESZANE 

WRZUCAMY – Zużyte środki higieny osobistej, zatłuszczony papier/folia, szkło stołowe, skóra, guma, pędzle, pisaki, długopisy          NIE WRZUCAMY – materiałów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań po farbach, lakierach, opakowań ośrodkach ochrony roślin, gałęzi, konarów, liści i  resztek roślinnych,.

Odpady zielone takie jak: skoszona trawa, liście, ścięte gałęzie drzew, korzenie itp. winny znaleźć się w kopostownikach.

 

ODPADY PROBLEMOWE

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)     przy ul. Magazynowej 3, tel. 609 322 123 nieodpłatnie przyjmuje m.in. szkło,, odpady budowlane, remontowe, gruz, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory.