Ogłoszenie o zmianie cen wody

Zarząd informuje, że od 30 kwietnia 2024 r. Działkowców obowiązują nowe opłaty za wodę wprowadzone przez Spółkę ,,Wodociągi Kieleckie” i wynoszą:

  • woda z wodomierza – 5,34 zł / m3

W związku z powyższym, Zarząd jest zmuszony do poniesienia ceny wody za m2 działki.

Cena wody za m2 działki (bez wodomierza) ulega zmianie na kwotę 0,69 zł / m2.