Uruchomienie instalacji wodnej i brama wjazdowa 2023

URUCHOMIENIE INSTALACJI WODNEJ 2023

1 Maja 2023 jeśli pozwoli na to pogoda nastąpi próba uruchomienia instalacji wodnej na terenie naszego ogrodu. Bardzo prosimy o sprawdzenie własnych przyłączy i kranów. Montaż zdemontowanej na okres zimowy armatury wodnej, zakręcenie kurków i spustów. Wszelkie awarie prosimy zgłaszać do hydraulika Pana Ryszarda tel. 607 800 197

 

BRAMA WJAZDOWA BĘDZIE OTWARTA

26 Kwietnia 15:00 – 17:00, 29 Kwietnia 11:00 – 13:00

6 Maja 11:00 – 13:00, 10 Maja 15:00 – 17:00, 13 Maja 11:00 – 13:00

Wjazd na teren ogrodu jest możliwy tylko w celu wwiezienia/wywiezienia ciężkich i dużych gabarytowo przedmiotów. Po rozładunku należy opuścić pojazdem teren ogrodu. Zabrania się parkowania pojazdami na alejkach. Brama w deszczowe dni nie będzie otwierana.

Prosimy o opuszczenie ogrodu 10 min przed planowanym zamknięciem bramy !