Konkurs na najładniejsze i najatrakcyjniejsze lilie 2020

Drodzy Działkowcy,

Okręg świętokrzyski PZD od ponad trzydziestu lat organizował w drugi weekend miesiąca lipca wystawę i konkurs dla ogrodów i działkowców na najładniejszą lilie w danym roku w ramach wojewódzkiej wystawy lilii.  Ponieważ w tym roku nie możemy ze względów epidemiologicznych tej wystawy i konkursu przeprowadzić mamy dla Was propozycję:

Ogłaszamy konkurs na zdjęcia najładniejszych  lub najciekawszych okazów lilii z waszych działek.

 

Zasady konkursu :

Każdy działkowiec z Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu świętokrzyskiego może przesłać tylko drogą elektroniczną do 5 zdjęć, jego zdaniem, najładniejszej lub najciekawszej lilii ze swojej działki.

W zgłoszeniu należy podać nazwę lilii lub grupę (azjatycka, trąbkowa, mieszaniec czy tylko  gatunek) wysokość okazu – pędu i jednozdaniowe uzasadnienie jej zgłoszenia do konkursu – kolorystyka, kształt kwiatu itp. Należy podać nazwę ogrodu, z którego pochodzi wysłana do konkursu lilia oraz zgodę na upublicznienie na stronie internetowej Okręgu danych osobowych zgłaszającego/laureata. Dane te wykorzystane będą jedynie w ramach konkursu i celem jego przeprowadzenia.

Termin nadsyłania zdjęć lilii do konkursu upływa z dniem 10 sierpnia br.

Komisja konkursowa w dnach 16 – 20  sierpnia dokona przeglądu otrzymanych zgłoszeń i w dniu 21 sierpnia na stronie Okręgu ogłosi jego wyniki – zdjęcia wybranych lilii i listę laureatów. Laureaci konkursu otrzymają w tym zakresie stosowne informacje.

Nagrodami dla zwycięzców oraz osób biorących udział w konkursie, będą publikacje poświęcone ogrodnictwu oraz ciekawe, atrakcyjne rośliny do wysadzenia na użytkowanej działce.

Gorąco zachęcamy Działkowców do udziału w konkursie – pochwalmy się swoimi liliami !!!

 

                                               Edward Galus

                                               Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD