Opłaty

Zarząd ROD „Zacisze I” podaje do wiadomości ustalone na Walnym Zebraniu wysokości składek, opłat i świadczeń na rok 2019

1. Składka członkowska 6,00zł/działkę
2. Opłata na rzecz ogrodu 0,50 zł/m2
3. Opłata energetyczna od działek zelektryfikowanych 10 zł/działkę
4. Wywóz śmieci 45 zł/działkę
5. Opłata na inwestycje i remonty 25zł/działkę
6a. Woda z wodomierza 4,00 zł/m3
6b. Woda bez wodomierza 0,55 zł/m2
6c. Dodatkowa opłata użytkujących baseny i oczka wodne bez wodomierza 100 zł/działkę
7. Energia elektryczna 0.65zł/kWh

Od dnia 30 czerwca 2019 r. są naliczane odsetki za zwłokę.