Opłaty 2020

         Zgodnie z Uchwałą Nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 marca 2020 r. o przesunięciu terminu walnych zebrań na późniejszy termin i upoważnienia Zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek  z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie funkcjonowania ROD w 2020 r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym  z uchwał walnych zebrań podjętych w 2019 r.

Zarząd ROD „Zacisze I” podaje do wiadomości ustalone Uchwałą Zarządu Nr 23/2020 z dn. 29.04.2020 r. wysokości opłat na rok 2020

1. Składka członkowska 6,00zł/działkę
2. Opłata na rzecz ogrodu 0,50 zł/m2 działki (zaliczkowo)
3. Opłata energetyczna od działek zelektryfikowanych 10 zł/działkę (zaliczkowo)
4. Wywóz śmieci 50 zł/działkę
5. Inwestycje i remonty 25zł/działkę (zaliczkowo)
6a. Woda z wodomierza 4,00 zł/m3
6b. Woda bez wodomierza 0,55 zł/m2 działki
6c. Dodatkowa opłata użytkujących baseny i oczka wodne bez wodomierza 100 zł/działkę
7. Energia elektryczna 0.65zł/kWh

Wpłaty tylko na konto bankowe:

Nr:    92 8493 0004 0000 0012 1255 0001

Od dnia 1 lipca 2020 r. naliczane są odsetki za zwłokę.

 

Kliknij i oblicz swoje opłaty za użytkowanie działki