Opłaty na rok 2022 UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Zarząd ROD „ZACISZE I” podaje do wiadomości  uchwalone przez walne zebranie opłaty  na rok 2022

 
1. Składka członkowska 6,00zł/działkę
2. Opłata na rzecz ogrodu 0,60 zł/m2 działki
3. Opłata energetyczna od działek korzystających z energii elektrycznej 17 zł/działkę
4. Wywóz śmieci 70 zł/działkę
5. Inwestycje i remonty 50zł/działkę
6a. Woda z wodomierza 4,42 zł/m3
6b. Woda bez wodomierza 0,62 zł/m2 działki
6c. Opłata wodna 8zł/działkę
6d. Dodatkowa opłata użytkujących baseny i oczka wodne bez wodomierza 120 zł/działkę
7. Energia elektryczna 0.80zł/kWh

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA !

ROD ZACISZE 1

49 1090 2590 0000 0001 5085 5552

Wpłaty tylko na rachunek bankowy ogrodu. Termin płatności – 31 lipiec 2022

Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe