BRAMA WJAZDOWA – godziny wjazdu

Zarząd Ogrodu podaje do wiadomości iż, BRAMA WJAZDOWA od ul. Warszawskiej będzie otwarta od 15 kwietnia do 16 maja

w środy w godzinach 15:00- 18:00 i w soboty  w godzinach 11:00 – 14:00, oprócz dni deszczowych.

Wjazd na teren ogrodu jest możliwy tylko w celu wwiezienia/wywiezienia ciężkich i dużogabarytowych materiałów.