ODCZYT I KONTROLA LICZNIKÓW ENERGII ORAZ WODOMIERZY

Szanowni Państwo, prosimy o kontrole i odczyt liczników energii i wodomierzy. Kontrola dotyczy ważności legalizacji urządzenia oraz stanu plomb. Przypominamy, że licznik energii jest legalizowany na 15 lat licząc od daty produkcji lub ponownej legalizacji. Natomiast legalizacja wodomierza to 5 lat od daty produkcji lub ponownej legalizacji. W celu dokonania odczytu prosimy o przesyłanie zdjęć Waszych liczników z widocznym stanem na adres mailowy zarzad@zacisze1kielce.pl

Osoby które z różnych względów nie będą mogły przeprowadzić samodzielnie kontroli i odczytu prosimy o kontakt z zarządem pod nr telefonu 668 959 797 i umówienie się na odczyt na działce w kwietniu 2023 r.

Prosimy o dokonanie kontroli i odczytów do 15 kwietnia 2023 r.

W przypadku stwierdzenia nieważności legalizacji lub uszkodzenia plomby prosimy o kontakt z zarządem pod nr telefonu 668 959 797