Opłaty 2023

Opłaty 2023

Zarząd ROD „ZACISZE I” podaje do wiadomości  uchwalone przez walne zebranie opłaty  na rok 2023

 
1. Składka członkowska 6,00zł/działkę
2. Opłata na rzecz ogrodu 0,70 zł/m2 działki
3. Opłata energetyczna od działek korzystających z energii elektrycznej 17 zł/działkę
4. Wywóz śmieci 70 zł/działkę
5. Inwestycje i remonty 70zł/działkę
6a. Woda z wodomierza 4,55 zł/m3
6b. Woda bez wodomierza 0,64 zł/m2 działki
6c. Opłata wodna 8zł/działkę
6d. Dodatkowa opłata użytkujących baseny i oczka wodne bez wodomierza 125 zł/działkę
7. Energia elektryczna 0.80zł/kWh

 

ROD ZACISZE 1

49 1090 2590 0000 0001 5085 5552

Wpłaty tylko na rachunek bankowy ogrodu. Termin płatności – 30 czerwiec 2023

Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe.

W TYTULE PRZELEWU PODAJEMY NR DZIAŁKI I STANY POCZĄTKOWE (OD OSTATNIEJ PŁATNOŚCI) I KOŃCOWE (NA DZIEŃ ZAPŁATY) LICZNIKÓW PRĄDU I WODY JEŚLI POSIADAMY. JEŚLI INFORMACJE TE NIE MIESZCZĄ SIĘ W TYTULE PRZELEWU MOŻNA PODAĆ NR TELEFONU KONTAKTOWEGO LUB E-MAIL LUB WRZUCIĆ INFOREMACJE SPISANE NA KARTCE DO SKRZYNKI POCZTOWEJ NA BUDYNKU ŚWIETLICY.