KOMUNIKAT w związku z epidamią COVID-19 – walne zgromadzenie

        W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Zarząd ROD “Zacisze 1” podjął uchwałę zgodnie z zaleceniami Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców o przesunięciu terminu walnego zgromadzenia na termin do 31 lipca 2020r.

Obsługa działkowców możliwa jest za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub droga telefoniczną. Dyżury Zarządu zostają wstrzymane do odwołania.

Komunikat Krajowego Zarządu z 11.03.2020r.

Uchwała Nr 44/2020