Firma geodezyjna rozpoczyna prace 12 grudnia 2019

Firma geodezyjna wybrana z pośród 6-ciu oferentów do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej ogrodu (Uchwała WZ z 11.05.2019) rozpoczyna prace 12 grudnia br.

 W związku z powyższym zaistnieje potrzeba wejścia geodetów na teren części działek, co będzie się odbywać w obecności członka Zarządu.

 

Art.13.1 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia

17 maja 1989 r. mówi: ”Osoby wykonujące prace geodezyjne

i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych  oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.