Ogłoszenie przetargu pisemnego

 

Zarząd ROD Zacisze 1 ogłasza przetarg pisemny na wymianę pokrycia dachowego w budynku świetlicy naszego ogrodu. Zadanie remontowe będzie polegać na:

– zdemontowanie pokrycia dachowego z eternitu, złożenia w wyznaczonym miejscu na paletach i zafoliowanie,

– wykonanie nowego pokrycia dachowego budynku świetlicy z blachy dachowej powierzchnia dachu około 130m2 oraz orynnowania, remont ścian szczytowych,

– wykonanie pokrycia dachowego z papy na budynku magazynu o powierzchni 24m2 przyległego do budynku świetlicy,

Termin wykonania zadania 2022 rok. Podpisane oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 11 sierpnia 2022 do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku świetlicy ROD Zacisze 1 lub przesyłać pocztą na adres ROD Zacisze 1 UP Kielce 27, skrytka pocztowa nr 946. Oferta powinna zawierać cenę brutto, termin wykonania zadania oraz warunki gwarancji i rękojmi. Organizator ROD Zacisze 1 zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru ofert.

Firmy zainteresowane wykonaniem zadania i dokonania oględzin budynku prosimy o kontakt z zarządem pod numerem telefonu 668 959 797.